Het geheel is meer dan de som der delen
Administraties, fiscaal advies en businesscoaching
Natuurlijk hechten wij aan kwaliteit, efficiency en effectiviteit, maar vooral aan persoonlijk contact
Fiscaal adviseur
Op koers blijven. Monitoren van de doelstellingen, inzetten op weloverwogen actiepunten.
Businesscoach

Subsidiescan

Innovatie is van levensbelang om de concurrentie voor te blijven. Maar innovatie vraagt tijd en geld.
Uren die in innovatie gaan zitten gaan ten koste van uw reguliere omzet.
MKB-bedrijven lopen de financiële ondersteuning vaak mis, simpelweg omdat de kennis van alle regelingen ontbreekt.
Fleuren MKB-Consultancy helpt de MKB-ondernemer in het woud van regelingen.

Ondernemers profiteren naast subsidieregelingen voor innovaties ook van subsidies op personeelsgebied, milieu- en energie-investeringen.
Er is meer mogelijk dan u misschien zou denken.
Wij zijn ervaren in de subsidiemolen en kunnen van tevoren goed inschatten of uw aanvraag kansrijk is of niet.
Daarbij denken we met u mee: waar liggen er (meer) financiële kansen? Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen.