Het geheel is meer dan de som der delen
Administraties, fiscaal advies en businesscoaching
Natuurlijk hechten wij aan kwaliteit, efficiency en effectiviteit, maar vooral aan persoonlijk contact
Fiscaal adviseur
Op koers blijven. Monitoren van de doelstellingen, inzetten op weloverwogen actiepunten.
Businesscoach

Business coach

Stip aan de horizon

De weg van het ondernemerssucces loopt nooit via recht en geplaveid pad. Het begint echter met het tekenen van een stip aan de horizon. De stip komt voort uit passie; waar ben je als ondernemer het allerliefste mee bezig. Waar kun je helemaal in op gaan, zodat je geen besef van tijd meer hebt. De stip betekent ook het maken van keuzes. Je kunt niet tegelijkertijd naar verschillende stippen lopen, zonder de weg kwijt te raken.

Zeker MKB-bedrijven hebben er baat bij om zich te specialiseren en zich te richten op een bepaalde niche. Hun capaciteit zowel in beschikbare middelen als in beschikbare tijd is te beperkt om zich met een uitgebreid spectrum van goederen en diensten bezig te houden. Specialisme creëert een hogere expertise en vakmanschap en daardoor een hoger onderscheidend vermogen in de markt.

Pas wanneer er focus is, kunnen er ook realistische en haalbare doelstellingen worden geformuleerd. Bij het formuleren van de bedrijfsdoelstellingen komen de waarom-, hoe- en wat-vragen aan de orde. De antwoorden op deze vragen leveren een jaarplan op. Dit jaarplan is een optimale afstemming van verschillende beleidsgebieden waarmee de onderneming rekening dient te houden:

  • Financieel.
  • Markt en afnemers.
  • Personeel en organisatie.
  • Leren, verbeteren en groeien.

Dit jaarplan is echter ook heel overzichtelijk, begrijpelijk en beknopt.

Eerst je winst!

Voor de meeste Mkb-ondernemers is de bankrekening de belangrijkste indicator om hun bedrijf te managen. Omdat opbrengsten, kosten, privébestedingen en belastingen op de bankrekening allemaal bij elkaar komen, vertroebeld dit vaak het zicht op de werkelijke stand van zaken van je bedrijf. Met het jaarplan als uitgangspunt, kunnen we voor de verschillende doeleinden (kosten, belastingen en privébestedingen) periodieke reserveringen maken. Op die manier kun je je bedrijf aansturen op basis van je kasstroom.

Hoe werkt het?

The proof of the pudding is in the eating

Succesvolle bedrijven zijn actiegericht. Maar hoe weet je nu dat je de goede keuzes maakt, het jaarplan goed is en dat de acties die daaruit zijn geformuleerd succesvol zullen zijn? Helaas, dat weet je als MKB-ondernemer nooit. Het is gewoon een kwestie van beginnen: the proof of the pudding is in the eating.

Fleuren MKB-Consultancy helpt je om dit proces te structureren. Zo worden de doelstellingen op vaste tijdstippen gemonitord; wat is er bereikt en wat moet er nog gedaan worden. De acties uit het plan leveren een actielijst op. Op deze actielijst staan de actiepunten, maar niet meer dan: wat, wie en wanneer? Het jaarplan is niet statisch en houdt rekening met voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen. Het levert sparrings- en discussiemomenten op, op basis waarvan nieuwe acties weloverwogen kunnen worden uitgezet en waarmee koers wordt gehouden.

Voor verdere vragen of opmerkingen zijn wij je natuurlijk graag van dienst.

Aangesloten bij de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen)

 

Aangesloten bij OvRAN (Orde van Register Adviseurs Nederland)

 

 

 

 

 

Bel mij terug

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je op een later tijdstip terug.