Het geheel is meer dan de som der delen
Administraties, fiscaal advies en businesscoaching
Natuurlijk hechten wij aan kwaliteit, efficiency en effectiviteit, maar vooral aan persoonlijk contact
Fiscaal adviseur
Op koers blijven. Monitoren van de doelstellingen, inzetten op weloverwogen actiepunten.
Businesscoach

Fleuren MKB-Consultancy

 

Ondernemen is topsport

MKB-ondernemers konden vroeger volstaan met bedrijfsdoelstellingen zoals winstmaximalisatie en continuïteit. Dat was voldoende. Profilering was eigenlijk nooit een thema. Veranderingen dienden zich in een heel rusting tempo aan. Met de continue bevolkingsgroei in Nederland en de omliggende landen in combinatie met een continue welvaartsgroei, ontstond er een markt van consumenten en bedrijven die nagenoeg alle producten en diensten zonder veel morren opnam. Er was in bijna alle gevalle sprake van een vraagmarkt, die zich veelal nationaal, regionaal of lokaal voor de MKB-ondernemer manifesteerde. Er waren relatief weinig alternatieven voor de vragende partij en dat betekende ook dat veel bedrijven het gemak hadden van trouwe klanten en jarenlange klantrelaties. Ook de wet- en regelgeving was ieder jaar nagenoeg hetzelfde en waren tot op zekere hoogte voor de MKB-ondernemer duidelijk en te goed volgen. Werknemers bleven de werkgever trouw en hadden vaak lange dienstverbanden. Werknemers konden worden aangestuurd op basis van managementwijsheden uit de industriële revolutie. Hetgeen bijna altijd neer kwam op gebod, verbod, controle en handhaving. HRM was voor de MKB-ondernemer een onbekende afkorting. Voor de financiering, bankzaken, verzekeringen en accountant kon de MKB-ondernemer lokaal terecht, gebaseerd op het ons-kent-ons-principe.

Wie heden ten dage MKB-ondernemer is heeft deze luxe positie al lang niet meer. Van de hedendaagse ondernemer wordt meer gevraagd, veel meer. Veranderingen en innovaties volgen zich in een duizelingwekkend tempo op. Wat vandaag nog realiteit of nieuw is, is morgen alweer achterhaald en ouderwets. De hedendaagse wetgeving is een veelvoud van vroeger en daarbij ook nog eens veel complexer. En desondanks wil je graag ondernemer zijn. Je hebt idealen of gewoonweg biedt het eigen ondernemerschap voor jou veel meer charme en ontplooiingsmogelijkheden dan een vast dienstverband. In al deze veranderingen en ontwikkelingen lonkt voor jou als ondernemer de horizon van passie, uitdagingen, kansen en perspectief. Maar met al deze snelle veranderingen en ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden, is het ondernemerschap heden ten dage topsport geworden.

Survival of the fittest

Charles Darwin beschreef het in zijn evolutietheorie: degene die zich het beste aanpast aan de veranderende omgeving, heeft de grootste kans om te overleven. Dat geldt ook voor de MKB-ondernemer. In iedere bedreiging schuilt ook een kans. Zeker MKB-bedrijven kunnen vanwege hun omvang snel manoeuvreren en innovaties kunnen bij MKB-bedrijven snel tot ontwikkeling komen. Wie als MKB-ondernemer de veranderingen en de ontwikkelingen onderkent en anticipeert op kansen en wie als MKB-ondernemer daarbij de minste fouten maakt, overleeft en groeit. Dien je op alle beleidsgebieden van het ondernemerschap de beste of de slimste te zijn om te overleven en te groeien? Nee, gelukkig niet. We zijn allemaal mensen met grote talenten en uitblinkende vaardigheden. Maar we kunnen helaas niet overal even goed in zijn en op alle terreinen in gelijke mate uitblinken. Al is het alleen maar omdat we niet overal in gelijke mate zijn geïnteresseerd.

Het geheel is meer dan de som der delen

Daar waar grote bedrijven complete stafafdelingen hebben en de ondernemingsleiding adviseert en ondersteunt op verschillende beleidsgebieden, staat de MKB-ondernemer er vaak alleen voor. Natuurlijk laat de MKB-ondernemer zich bij gelegenheid bijstaan door externe adviseurs, ieder met zijn of haar eigen specialisatie. Maar vaak staan deze adviseurs te ver af van de ondernemer en zijn onderneming en worden ze ingezet op een specifiek deel of specifiek probleem. Maar excellent ondernemen vereist steeds meer kennisdeling, samenwerking en partnerschap, waarbij ieder kan excelleren op het gebied waar hij of zij de beste in is. Partnerschap levert in bijna alle gevallen meer voor de MKB-onderneming op, dan de som van onafhankelijke resultaten en geeft een completer antwoord op de snelle hedendaagse ontwikkelingen.

Partnerschap in ondernemen: Fleuren MKB-Consultancy

Fleuren MKB-Consultancy combineert accountancy met business coaching en kijkt naar het totaalplaatje van de onderneming. De financiële cijfers komen pas tot hun recht als deze sturing voor de onderneming opleveren of de beslissingen van de ondernemer kunnen onderbouwen. Hierbij maken wij gebruik van de methode van Profit First, zoals beschreven in het boek Profit First van Femke Hogema en Mike Michalowicz.

Hoe werkt het? 

 

Aangesloten bij de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen)

Aangesloten bij OvRAN (Orde van Register Adviseurs Nederland)

 

 

 

 

 

      

Drijvende kracht achter Fleuren MKB-Consultancy is Jack Fleuren

Hij heeft naast de kennis en ervaring binnen de accountancypraktijk, ook jarenlang aan de andere kant van de tafel gezeten als controller van bedrijven en manager van een internationaal bedrijvenpark. Fleuren MKB-Consultancy wil graag met jou ondernemen en de beleidsgebieden van het ondernemerschap optimaliseren waar niet direct jouw interesses liggen.

Voor verdere vragen of opmerkingen zijn wij je natuurlijk graag van dienst.

Bel mij

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je op een later tijdstip terug.

  Administraties en fiscaal advies

Fleuren MKB-Consultancy heeft zich naast administraties en fiscale advisering, ook gespecialiseerd als bedrijfskundige. Hiermee is Fleuren MKB-Consultancy de complete adviseur voor de MKB-ondernemer. Lees meer

Business Coach

Fleuren MKB-Consultancy helpt u het proces van bedrijfsvoering te structureren. Zo worden de doelstellingen op vaste tijdstippen gemonitord; wat is er bereikt en wat moet er nog gedaan worden.  Voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen leveren sparrings- en discussiemomenten op, op basis waarvan nieuwe acties weloverwogen kunnen worden uitgezet en waarmee koers wordt gehouden. Lees meer

Contact

Wij zijn u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat Fleuren MKB Consultancy voor u kan betekenen.

Neem contact met mij op

.

 
 
 
 

Partners